Devolució de prima pel Covid-19 en les assegurances d’accidents escolars

Conscients de l’afectació que la crisi sanitària del Covid-19 ha tingut en els centres d’ensenyament, des de Gassiot hem arribat a un acord per a les escoles del nostre col·lectiu, a través del qual es retornarà la part de prima de les pòlisses d’accidents escolars del curs 2019/20 corresponent als dies que les escoles van estar tancades amb motiu de la crisi sanitària.

Aquesta devolució, que suposa un retorn de 300.000 € en primes a les escoles, es realitzarà a la renovació de les pòlisses d’accidents escolars de cada centre.

Seguim al vostre costat.

Imatge de Freepik.

Nova cobertura de Responsabilitat Civil per Protecció de Dades a les assegurances de centres educatius

Amb data 1 de gener de 2020, hem inclòs automàticament la cobertura de RC derivada de Protecció de Dades a les pòlisses de Responsabilitat Civil de les escoles del nostre col·lectiu.

Amb aquesta nova garantia es cobreixen els imports que el centre educatiu es vegi legalment obligat a pagar per reclamacions derivades de qualsevol esdeveniment de protecció de dades ocorregut en el desenvolupament de l’activitat o de qualsevol error professional de protecció de dades.

La garantia cobreix les reclamacions de tercers, i les formulades pels propis empleats, fins a un import de 6.000.000 €, sense franquícia per sinistre.

+ Llegeix més…

Carrosses a les rues de Carnestoltes: assegurança i recomanacions de seguretat

Assegurança de Carnestoltes

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes, moltes escoles organitzen o participen en rues, amb carrosses remolcades per camions, tractors o vehicles tot terreny. A més, és habitual que a sobre de les carrosses hi viatgin alumnes o mestres, llençant caramels o altres objectes propis d’aquesta festa.

En primer lloc, cal tenir present que l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’escola no cobreix els accidents derivats de la utilització de vehicles a motor, com poden ser els atropellaments ocasionats durant la rua.

+ Llegeix més…