Carrosses a les rues de Carnestoltes: assegurança i recomanacions de seguretat

Assegurança de Carnestoltes

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes, moltes escoles organitzen o participen en rues, amb carrosses remolcades per camions, tractors o vehicles tot terreny. A més, és habitual que a sobre de les carrosses hi viatgin alumnes o mestres, llençant caramels o altres objectes propis d’aquesta festa.

En primer lloc, cal tenir present que l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’escola no cobreix els accidents derivats de la utilització de vehicles a motor, com poden ser els atropellaments ocasionats durant la rua.

De la mateixa manera, tampoc es cobreixen les persones que hi viatgen a sobre de la carrossa, ni els danys que aquestes puguin ocasionar a tercers com a conseqüència del llançament de caramels o altres objectes.

Per aquest motiu, si des de l’escola participeu en una rua amb la vostra carrossa, és imprescindible que contracteu una assegurança de Responsabilitat Civil específica per a aquesta activitat, tant si l’organització és a càrrec de l’escola o l’AMPA, com si organitza una altra entitat com l’Ajuntament.

Assegurança carnestoltes 2019

Us podem oferir una assegurança específica de Responsabilitat Civil, per cobrir els danys personals o materials causats accidentalment a tercers per l’ús de la carrossa durant la desfilada, amb les següents cobertures:

  • Límit per sinistre: 500.000 €
  • Límit per víctima: 150.000 €
  • Franquícia per sinistre: 10%, amb un mínim de 150 € i un màxim de 1.500 €
  • Cost per una carrossa i una desfilada: 101,90 €

Per realitzar la contractació, cal que ens indiqueu la data de la desfilada, el nombre de carrosses a assegurar i el nombre de persones que hi participaran.

Contacteu amb nosaltres

Recomanacions de seguretat per a la preparació i ús de les carrosses

Al web de Consells i propostes per gaudir del Carnaval de la Generalitat de Catalunya, trobareu una sèrie de recomanacions de seguretat elaborades per Protecció Civil per als participants de la rua, així com una guia per a la preparació de les carrosses amb seguretat.

A continuació us indiquem algunes de les mesures de seguretat més rellevants:

  • Les instal·lacions de llum i cablejat de les carrosses han d’estar degudament protegides i revisades per un electricista. En cas de disposar de bateries, aquestes han d’estar protegides i col·locades en compartiments separats de l’habitacle.
  • Les carrosses han de portar extintors en llocs de fàcil accés, per poder apagar qualsevol conat d’incendi.
  • Si els materials de decoració o les disfresses no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor. Tampoc està permès llençar pirotècnia ni elements amb flama o guspires al públic.
  • El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes.
  • Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma que no sigui possible que es desplomin fàcilment davant condicions meteorològiques adverses (vent, pluja…), així com també cal preveure el possible apropament a cablejats del carrer i la seva alçada màxima.
  • Cal evitar que a la plataforma de les carrosses viatgin moltes persones. A més, si durant el recorregut no van assegurades, cal garantir que disposen d’una tanca o element de protecció de prou alçada (mínim 1 metre) per evitar que caiguin.