Nova assegurança Ciberriscos per a centres educatius

L’impuls i consolidació de la digitalització en totes les àrees d’empreses i entitats, juntament amb l’augment del teletreball, i el fet que empleats i usuaris puguin accedir als entorns i les dades des de qualsevol dispositiu, ha fet créixer enormement el nombre d’atacs informàtics en els darrers anys.

Durant l’any 2021, més de la meitat de les empreses a nivell estatal va ser víctima d’un ciberatac, la major part d’ells amb el seu origen a través del correu electrònic1. Només a Catalunya, els ciberatacs deguts al ransomware (programes maliciosos que xifren els arxius i exigeixen un rescat) s’han multiplicat per 3 durant aquest darrer any2.

En el sector educatiu hem vist com diferents escoles i universitats han patit ciberatacs amb pèrdues econòmiques importants. De fet, alguns informes apunten a que, a nivell global, el 60% de les institucions educatives han estat víctima d’un ransomware, sent les entitats més afectades i un dels principals objectius pels atacants, atès que habitualment no disposen d’una ciberseguretat potent3.

El cost mig de les despeses que han d’assumir empreses i entitats per fer front a les conseqüències d’un atac informàtic, també s’ha incrementat en el darrer any, passant de 55.000 € a 100.000 €1.

Davant d’aquesta situació, hem posat en marxa una nova assegurança Ciberriscos adreçada a escoles i centres d’ensenyament.

A través d’aquesta nova assegurança, es posa a disposició de l’escola un servei d’experts per fer front a les conseqüències derivades d’un atac informàtic, assumint despeses per identificar l’origen de l’atac, la restauració de dades, la descontaminació i restauració de sistemes, a més dels costos de requeriments reguladors, defensa i comunicació en cas d’afectació a dades de caràcter personal.

La pòlissa també disposa de cobertures per extorsió cibernètica (costos assegurables per llei), despeses de reputació o restauració d’imatge, cobertura cibercrim per assumir fons furtats a l’assegurat com a resultat d’una transferència bancària fraudulenta, i cobertura complementària de Responsabilitat Civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers.

Podeu obtenir més informació d’aquest producte i consultar el resum de cobertures, accedint a l’apartat d’assegurança ciberricos per a escoles.

Fonts:
(1) Informe de Ciberpreparación 2022, de Hiscox
(2) Informe de tendències de Ciberseguretat 4t trimestre 2021, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
(3) The state of Ransomware in Education 2022, de Sophos.

Devolució de prima pel Covid-19 en les assegurances d’accidents escolars

Conscients de l’afectació que la crisi sanitària del Covid-19 ha tingut en els centres d’ensenyament, des de Gassiot hem arribat a un acord per a les escoles del nostre col·lectiu, a través del qual es retornarà la part de prima de les pòlisses d’accidents escolars del curs 2019/20 corresponent als dies que les escoles van estar tancades amb motiu de la crisi sanitària.

Aquesta devolució, que suposa un retorn de 300.000 € en primes a les escoles, es realitzarà a la renovació de les pòlisses d’accidents escolars de cada centre.

Seguim al vostre costat.

Imatge de Freepik.

Nova cobertura de Responsabilitat Civil per Protecció de Dades a les assegurances de centres educatius

Amb data 1 de gener de 2020, hem inclòs automàticament la cobertura de RC derivada de Protecció de Dades a les pòlisses de Responsabilitat Civil de les escoles del nostre col·lectiu.

Amb aquesta nova garantia es cobreixen els imports que el centre educatiu es vegi legalment obligat a pagar per reclamacions derivades de qualsevol esdeveniment de protecció de dades ocorregut en el desenvolupament de l’activitat o de qualsevol error professional de protecció de dades.

La garantia cobreix les reclamacions de tercers, i les formulades pels propis empleats, fins a un import de 6.000.000 €, sense franquícia per sinistre.

+ Llegeix més…