Nova assegurança Ciberriscos per a centres educatius

L’impuls i consolidació de la digitalització en totes les àrees d’empreses i entitats, juntament amb l’augment del teletreball, i el fet que empleats i usuaris puguin accedir als entorns i les dades des de qualsevol dispositiu, ha fet créixer enormement el nombre d’atacs informàtics en els darrers anys.

Durant l’any 2021, més de la meitat de les empreses a nivell estatal va ser víctima d’un ciberatac, la major part d’ells amb el seu origen a través del correu electrònic1. Només a Catalunya, els ciberatacs deguts al ransomware (programes maliciosos que xifren els arxius i exigeixen un rescat) s’han multiplicat per 3 durant aquest darrer any2.

En el sector educatiu hem vist com diferents escoles i universitats han patit ciberatacs amb pèrdues econòmiques importants. De fet, alguns informes apunten a que, a nivell global, el 60% de les institucions educatives han estat víctima d’un ransomware, sent les entitats més afectades i un dels principals objectius pels atacants, atès que habitualment no disposen d’una ciberseguretat potent3.

El cost mig de les despeses que han d’assumir empreses i entitats per fer front a les conseqüències d’un atac informàtic, també s’ha incrementat en el darrer any, passant de 55.000 € a 100.000 €1.

Davant d’aquesta situació, hem posat en marxa una nova assegurança Ciberriscos adreçada a escoles i centres d’ensenyament.

A través d’aquesta nova assegurança, es posa a disposició de l’escola un servei d’experts per fer front a les conseqüències derivades d’un atac informàtic, assumint despeses per identificar l’origen de l’atac, la restauració de dades, la descontaminació i restauració de sistemes, a més dels costos de requeriments reguladors, defensa i comunicació en cas d’afectació a dades de caràcter personal.

La pòlissa també disposa de cobertures per extorsió cibernètica (costos assegurables per llei), despeses de reputació o restauració d’imatge, cobertura cibercrim per assumir fons furtats a l’assegurat com a resultat d’una transferència bancària fraudulenta, i cobertura complementària de Responsabilitat Civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers.

Podeu obtenir més informació d’aquest producte i consultar el resum de cobertures, accedint a l’apartat d’assegurança ciberricos per a escoles.

Fonts:
(1) Informe de Ciberpreparación 2022, de Hiscox
(2) Informe de tendències de Ciberseguretat 4t trimestre 2021, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
(3) The state of Ransomware in Education 2022, de Sophos.