Nova cobertura de Responsabilitat Civil per Protecció de Dades a les assegurances de centres educatius

Amb data 1 de gener de 2020, hem inclòs automàticament la cobertura de RC derivada de Protecció de Dades a les pòlisses de Responsabilitat Civil de les escoles del nostre col·lectiu.

Amb aquesta nova garantia es cobreixen els imports que el centre educatiu es vegi legalment obligat a pagar per reclamacions derivades de qualsevol esdeveniment de protecció de dades ocorregut en el desenvolupament de l’activitat o de qualsevol error professional de protecció de dades.

La garantia cobreix les reclamacions de tercers, i les formulades pels propis empleats, fins a un import de 6.000.000 €, sense franquícia per sinistre.

+ Llegeix més…

Carrosses a les rues de Carnestoltes: assegurança i recomanacions de seguretat

Assegurança de Carnestoltes

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes, moltes escoles organitzen o participen en rues, amb carrosses remolcades per camions, tractors o vehicles tot terreny. A més, és habitual que a sobre de les carrosses hi viatgin alumnes o mestres, llençant caramels o altres objectes propis d’aquesta festa.

En primer lloc, cal tenir present que l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’escola no cobreix els accidents derivats de la utilització de vehicles a motor, com poden ser els atropellaments ocasionats durant la rua.

+ Llegeix més…

Necessita una escola una assegurança de Responsabilitat Civil per a directius i gerents (D&O)?

Darrerament moltes escoles estan rebent informació per part d’agents d’assegurances i altres entitats, entorn la necessitat de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil per als directius de l’escola, donant certa informació que pot donar lloc a confusions.

En aquest article intentarem aclarir què és una assegurança de Responsabilitat Civil per a directius i alts càrrecs (també anomenada D&O), i si realment és necessària per a una escola.

+ Llegeix més…