Per acabar d’estar tranquils: nova assegurança de Defensa Jurídica per a centres docents

Assegurança de Defensa Jurídica per a escoles

El fet que la societat actual tingui major consciència dels seus drets i deures, fa que apareguin nous riscos i reclamacions fins ara inexistents. Això s’evidencia en l’augment de reclamacions en les escoles, per casos que queden fora de l’àmbit de cobertura de la Responsabilitat Civil.

En aquest sentit, les pòlisses de Responsabilitat Civil dels centres docents evolucionen i es van adaptant a les noves circumstàncies, però no sempre amb la mateixa rapidesa amb la que ho fa la societat.

Per donar resposta a aquests casos, hem dissenyat una nova assegurança de Defensa Jurídica per fer front a les reclamacions que actualment no poden cobrir altres assegurances.

Per una banda, aquesta nova assegurança assumeix la defensa de casos penals contra l’escola o els seus assalariats i, per l’altra, proporciona una defensa suplementària de Responsabilitat Civil per als casos on l’assegurança de RC del centre no pugui cobrir els fets.

A continuació us exposem alguns exemples de casos que es produeixen en les escoles, la defensa dels quals quedaria coberta per aquesta nova assegurança:

  • Reclamacions per usurpació fraudulenta de la identitat digital del centre, i difusió de dades personals.
  • Reclamacions pels conceptes i imports dels rebuts que l’escola cobra a les famílies.
  • Reclamacions de pares per la publicació de fotografies o vídeos on apareixen els seus fills, en la web o xarxes socials de l’escola.
  • Acusacions contra professors per un presumpte assetjament o comportament indegut vers els alumnes.
  • Denúncies de professors per agressions patides en el desenvolupament de la seva feina.
  • Casos penals on hi ha conflicte d’interessos entre l’asseguradora de Responsabilitat Civil i l’escola.

D’altra banda, el fet de disposar d’una assegurança específica de Defensa Jurídica, proporciona la possibilitat de reclamar davant d’altres asseguradores privades o davant el Consorci de Compensació d’Assegurances, a fi de fer efectius els drets que se’n derivin de les pòlisses contractades per l’escola.

Podeu obtenir més informació d’aquest nou producte i consultar el resum de cobertures, accedint a l’apartat de defensa jurídica per a escoles.