Un professor mort i un altre invàlid en intentar recollir pilotes penjades a l’escola

És freqüent que durant el temps d’esbarjo, les classes d’educació física o la realització d’activitats esportives a l’escola, algunes pilotes surtin de la zona de joc i vagin a parar a sobre d’una teulada dins del propi recinte, o d’alguna finca confrontant.

En els darrers tres anys, s’han produït dos accidents greus de professors que han intentat recuperar les pilotes que havien quedat atrapades a sobre de teulades. El primer va morir, i el segon –en un accident produït fa només uns mesos– ha quedat invàlid. Els dos accidents van ser conseqüència del trencament del sostre per on caminaven.

Per tal d’evitar que casos com aquests es tornin a repetir, aconsellem a les escoles seguir aquestes normes:

1) Per norma general, les pilotes penjades no es recullen, ja sigui dins o fora del recinte escolar. Més val comprar una pilota nova.

2) Si el lloc on ha caigut la pilota pot comportar un risc (com per exemple, l’obturació d’una canonada o un desguàs), cal sol·licitar-ne la retirada al personal especialitzat de manteniment, per tal que l’actuació es realitzi amb les mesures de protecció i prevenció adequades en cada cas.