Assegurança completa d'accidents escolars

L'assegurança d'accidents escolars cobreix l'assistència sanitària, el trencament de dents i ulleres, i inclou un capital per mort i invalidesa, per als accidents que puguin patir els alumnes en activitats organitzades per l'escola o l'AMPA.

Per què contractar una assegurança d'accidents escolars?

El sistema públic de salut cobreix l'assistència mèdica dels accidents que els alumnes puguin patir a l'escola, donat que l'assegurança privada d'accidents escolars per als alumnes de fins a 2n d'ESO no és obligatòria. Només a patir de 3r d'ESO, i fins als 28 anys, és obligatori disposar de l'assegurança escolar de l'INSS.

Malgrat això, donat que els hospitals públics i els CAP comporten esperes per als casos lleus, us oferim aquesta assegurança que us permetrà accedir a la nostra xarxa de centres mèdics concertats per tal d’agilitzar les assistències dels alumnes, i disposar de cobertures complementàries com lesions dentals i trencament d'ulleres en activitats escolars.

Resum de cobertures

Cobertures a conseqüència d'accidents en activitats escolars:

  • Assistència sanitària per accidents a la nostra xarxa de centres assistencials concertats, durant tres anys, mentre l'alumne estigui matriculat a l'escola i l'assegurança estigui en vigor.
  • Assistència dental i pròtesis sense límit en dentistes concertats, mentre l’alumne estigui matriculat a l’escola i l’assegurança estigui en vigor, o fins a 1.000 € en dentistes privats.
  • Trencament d’ulleres, inclòs si l'alumne no té danys corporals. Fins a 100 € en muntura, més l’import dels vidres.
  • Capital per mort: 5.000 € (cobertura en tot el món).
  • Capital per invalidesa: 8.000 € (cobertura en tot el món).

Queden inclosos els accidents produïts en:

  • Sortides escolars, colònies i excursions per Espanya, organitzades per l'escola o l'AMPA.
  • Casals d'estiu organitzats i realitzats per l'escola, amb els seus alumnes i el seu personal.
  • Durant el trajecte del centre escolar al domicili i viceversa, excepte els accidents en vehicles a motor privats.

Preguntes freqüents