Assegurança de trencament de dents i ulleres

Assegurança d'accidents complementària per als alumnes amb assistència a través de la Seguretat Social (EI, EP i 1-2 ESO), o per als que disposen de l'assegurança escolar obligatòria de l'INSS (3-4 ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, Universitat...).

Resum de cobertures

Cobertures a conseqüència d'accidents en activitats escolars:

  • Assistència dental i pròtesis sense límit en dentistes concertats, mentre l’alumne estigui matriculat a l’escola i l’assegurança estigui en vigor, o fins a 1.000 € en dentistes privats.
  • Trencament d’ulleres, inclòs si l'alumne no té danys corporals. Fins a 100 € en muntura, més l’import dels vidres.
  • Capital per mort: 5.000 € (cobertura en tot el món).
  • Capital per invalidesa permanent: 8.000 € (cobertura en tot el món).
  • Reemborsament de despeses sanitàries en sortides escolars i excursions per Espanya, tant les organitzades per l’escola com per l’AMPA, quan per un motiu raonable no es pugui anar a un centre de la Seguretat Social.
    En aquesta modalitat, els accidents ocorreguts dins del centre escolar van a càrrec de l’assegurança escolar obligatòria de l’INSS o de la Seguretat Social.