Assegurança d'accidents del personal d'escoles

L'assegurança d'accidents del personal garanteix un capital en cas de mort i invalidesa permanent, segons l'establert pel conveni laboral, pels accidents que puguin patir els treballadors del centre educatiu segons relació TC2.

Què us oferim?

Us oferim una assegurança que, a més de les garanties exigides per cada conveni, cobreix el trencament d'ulleres, la defensa jurídica laboral de la titularitat/direcció del centre i les despeses d'assistència sanitària en aquells convenis on no estigui inclosa.

Garanties segons conveni

Conveni Mort Invalidesa permanent Assistència Àmbit de cobertura
Educació Especial 24.041 € 36.061 € No 24 hores
Educació Infantil 18.031 € 24.041 € No 24 hores
Ens. Privat Catalunya 21.000 € 33.000 € No 24 hores
Ens. Privat resta d'Espanya 18.031 € 30.051 € 24 hores
Ensenyament Universitari 18.030 € 36.060 € 24 hores
Ensenyament No Reglat 42.071 € 42.071 € No Laboral

Garanties complementàries

  • Assistència sanitària a Espanya (no inclosa en el conveni autonòmic de Catalunya).

    Es cobreixen les despeses clínico-farmacèutiques ocasionades pels accidents coberts per la pòlissa i no abonades per la Seguretat Social (en accidents de la vida quotidiana), ni per la Mútua d’accidents de treball (en accidents laborals).

  • Trencament d'ulleres en activitats escolars

    Es cobreix la reposició d'ulleres per trencament en activitats escolars, per un import del 80% del cost de la reposició i amb un màxim de 600 € per sinistre.

  • Defensa jurídica laboral (fins a 3.000 €)

    Mitjançant aquesta cobertura s’inclou assessorament jurídic telefònic, la defensa de la titularitat/direcció del centre per conflictes promoguts entre els seus treballadors en base a la relació laboral existent (supòsits d’assetjament laboral, assetjament i agressió sexual, defensa social per contractes laborals) i la defensa davant la Inspecció de Treball.