Assegurança de defensa jurídica per a escoles

Aquesta assegurança garanteix la defensa jurídica dels interessos de l'escola, assumint els serveis d'assistència extrajudicial i fent-se càrrec de les despeses derivades de la seva intervenció en un procediment judicial, administratiu o arbitral.

Què us oferim?

Us oferim un producte específicament dissenyat per a centres educatius, que té per objectiu cobrir la defensa dels casos que queden fora de l'àmbit de cobertura de la Responsabilitat Civil pròpia de centres docents.

Per una banda, l'assegurança assumeix la defensa de casos penals contra l’escola o els seus assalariats i, per l’altra, proporciona una defensa suplementària de Responsabilitat Civil per als casos on l’assegurança de RC del centre no pugui cobrir els fets.

Resum de cobertures

  • Assistència jurídica telefònica a través d'un advocat designat per l'asseguradora.
  • Defensa de la responsabilitat penal de l'escola, per fets produïts en l'àmbit de l'activitat del centre educatiu.
  • Defensa penal del personal assalariat de l'escola, degudament inscrits en el règim general de la Seguretat Social, per fets produïts en el acompliment de la seva feina.
  • Defensa suplementària de la responsabilitat civil, per als casos en que l'assegurança de Responsabilitat Civil de l'escola no pugui cobrir els fets.
  • Reclamació en contractes d'assegurances, davant altres asseguradores privades o davant el Consorci de Compensació d'Assegurances, a fi de fer efectius els drets que se'n derivin de les pòlisses contractades per l'escola.
  • Defensa en reclamacions per assetjament laboral i/o assetjament o agressió sexual en l'àmbit laboral, per conflictes promoguts per algun dels assalariats.

En el nostre blog trobareu alguns exemples de casos que es produeixen en les escoles i queden fora de l'àmbit de cobertura de la Responsabilitat Civil, la defensa dels quals quedaria coberta per aquesta assegurança de Defensa Jurídica.