Assegurança d'esquí per a escoles

L'assegurança d'esquí cobreix l'assistència mèdica, el trencament de dents i ulleres, i un capital per mort i invalidesa, pels accidents que puguin patir els alumnes durant la pràctica d'esquí.

Què us oferim?

Donat que la pràctica d'esquí pot comportar lesions greus, i que el forfait només inclou l'assistència en pistes, us oferim una assegurança específica per cobrir els accidents que els alumnes puguin patir durant la realització d'aquesta activitat.

Resum de cobertures

Cobertures a conseqüència d'accidents durant la pràctica de l'activitat:

  • Reemborsament de les despeses d’assistència mèdica d’urgència en el dispensari de les pistes.
  • Assistència mèdica posterior en centres privats concertats. Màxim fins a 3 anys.
  • Capital per mort: 5.000 €
  • Capital per invalidesa: 8.000 €
  • Pròtesis dentals: Sense límit en dentistes concertats, mentre l’alumne estigui matriculat a l’escola, o fins a 1.000 € en dentistes privats.
  • Trencament d’ulleres: Fins a 100 € en muntura + l’import dels vidres.

Preus

Dies Preu per alumne
1 dia 2,00 €
De 2 a 3 dies 4,00 €
De 4 a 5 dies 6,00 €

Normativa

La pràctica d’esquí en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure està regulada pel Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural. Alguns dels aspectes destacats que estableix aquest Decret són els següents:

  • S’ha de disposar de personal tècnic titulat amb formació especialitzada, que assumeixi la part tècnica de l’organització, que garanteixi en tot moment el control de les activitats, i que assessori i acompanyi els participants durant l’execució de l’activitat.
  • L’entitat organitzadora de l’activitat ha de disposar d’una assegurança d’accidents per als participants (que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 € per víctima, un capital mínim de 3.000 € per mort i de 6.000 € per invalidesa), i una assegurança de Responsabilitat Civil (amb uns límits mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre).

Molt important: Obligueu l'ús del casc per a tots els alumnes i monitors titulats per dirigir l'activitat.