Assegurança d'orfandat per a escoles

L'assegurança d'orfandat cobreix el cost dels estudis de l'alumne en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent dels progenitors o tutors.

Què us oferim?

Us oferim dos possibilitats de contractació:

  • Modalitat clàssica: Amb bonificació per no sinistralitat a partir de la segona anualitat (bonificacions del 90% sobre el 85% de primes restants, un cop descomptats els sinistres pagats). En aquesta modalitat es poden assegurar els capitals que es desitgin.
  • Modalitat descompte fix: Amb un 38% de descompte fix a partir de la contractació (preu constant).

Important

No es demana declaració jurada d'estat de salut, però no són assegurables les persones diagnosticades amb una malaltia greu. Per poder tramitar una prestació de mort o invalidesa, sempre es sol·licita un informe mèdic detallat de la malaltia causant, que ha d'haver estat diagnosticada amb posterioritat a la contractació de l'assegurança.