Assegurança de portàtils i tauletes tàctils per a escoles

Atenció! Aquest producte és exclusiu per a escoles del nostre col·lectiu.

L'assegurança d'equips electrònics cobreix els danys materials directes que, de manera sobtada, accidental i imprevista puguin patir els ordinadors portàtils o les tauletes tàctils (iPad i altres) dins de l'escola.

Què us oferim?

La utilització d'ordinadors portàtils i tauletes tàctils a l'aula com a recurs didàctic i d'aprenentatge és cada cop més estesa, fet que fa necessari que els dispositius estiguin coberts davant qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Per aquest motiu, us oferim una assegurança que cobreix els danys accidentals que puguin patir els equips dins de l'escola (a causa de caigudes, cops...), així com els danys d'origen intern quan no estiguin emparats per la garantia del fabricant.

Resum de cobertures

  • Caigudes i impactes (inclòs el trencament de pantalla).
  • Incendi, implosió o explosió, seguida o no d'incendi.
  • Llamp, seguit o no d'incendi, i les ones progressives per inducció del mateix.
  • Robatori o espoliació, exercida amb violència o intimidació sobre les coses o les persones.
  • Danys produïts per l'aigua o la humitat.
  • Tempesta, desbordament, inundació, pluja i/o calamarsa, així com les seves conseqüències.
  • Actes malintencionats per tercers sense caràcter polític-social.
  • Efectes del corrent elèctric, com curtcircuits i sobretensions.
  • Danys d’origen intern (quan no estiguin emparats sota la garantia del fabricant).

Preguntes freqüents