Assegurança de Responsabilitat Civil per a AMPA o AFA

L'assegurança de Responsabilitat Civil per a AMPES assumeix les conseqüències econòmiques per reclamacions contra l'AMPA o els seus empleats, per danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de la seva activitat.

Les escoles assegurades a través nostre ja tenen cobertes les activitats organitzades i realitzades per les seves AMPA a través de l'assegurança de Responsabilitat Civil de l'escola. Aquesta assegurança va adreçada a AMPA o AFA de centres educatius públics o privats, que no tinguin actualment cobertura de Responsabilitat Civil.

Què us oferim?

Us oferim un producte específicament dissenyat per a les activitats que realitzen les AMPA o AFA de centres educatius, amb un capital assegurat de 2.000.000 € per sinistre i 900.000 € per víctima per danys a tercers.

Capitals assegurats

Sinistre / Any Víctima
R.C. Explotació 2.000.000 € 900.000 €
R.C. Patronal 2.000.000 € 600.000 €
R.C. Locativa (locals arrendats) 2.000.000 €

Franquícia fixa per sinistre de 150 €.

Principals riscos coberts

Estan compreses les reclamacions derivades de:

  • Activitats organitzades i realitzades per l'AMPA a Espanya, Andorra i Unió Europea.
  • Intoxicacions causades per aliments i begudes subministrades per l'AMPA.
  • Danys causats per incendi i explosió.
  • Trencament de vidres en locals llogats.
  • Accidents de treball del personal contractat per l'AMPA.