Fons de Solidaritat per a escoles

El Fons de Solidaritat té per finalitat disposar de recursos econòmics per tal de garantir que els alumnes o col·laboradors voluntaris, víctimes d’accidents sense negligència per part de l’escola, del seu personal, o de l’AMPA, puguin rebre una indemnització adequada.

Per què el Fons de Solidaritat és una bona eina?

Actualment, i d’acord amb la legislació vigent, els alumnes que han estat víctimes d’accidents per causes fortuïtes en activitats escolars (per exemple, en accidents de joc), no poden rebre cap mena d’indemnització perquè no existeix cap nexe causal d’imprudència o negligència que justifiqui la deguda cobertura a través de l’assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil. Vàries Sentències dels Tribunals de Justícia evidencien aquesta realitat.

Per donar una resposta a aquests casos, l’any 1992 es va crear el Fons de Solidaritat: un tipus especial d’assegurança, de caràcter voluntari, que té per objectiu evitar o resoldre conflictes derivats d’accidents greus que no poden ser atesos a través de les assegurances convencionals i, en particular, per l’assegurança de Responsabilitat Civil.

D'aquesta manera, a més, s’evita posar en dubte la professionalitat dels docents donat que, en aquests casos, les famílies només poden aconseguir una indemnització intentant demostrar la culpabilitat del responsable de l’activitat davant els Tribunals.

Casos indemnitzats

Des de la creació del Fons de Solidaritat a l'any 1992, s'han atès més de 140 casos per accidents fortuïts, amb unes indemnitzacions que han superat els 2.800.000 €. Consulteu la relació de casos indemnitzats.