Assegurança de viatge Receptiu Schengen

L'assegurança Receptiu Schengen d'Europ Assistance està indicada a persones no residents a Espanya, oferint assistència en estades i visites al nostre país. La cobertura s'estén als països de la zona Schengen.

Resum de cobertures

Cobertura Límit
Despeses mèdiques 30.000 €
Despeses odontològiques 100 €
Prolongació d'estada en hotel per malaltia o accident 100 €/dia (Màx: 10 dies)
Trasllat sanitari de malalts i ferits Il·limitat
Transport de despulles Il·limitat
Tornada anticipada dels assegurats acompanyants Inclòs
Desplaçament d'una persona per acompanyar a l'assegurat hospitalitzat Inclòs
Despeses d'estada d'una persona per acompanyar a l'assegurat hospitalitzat 100 €/dia (Màx: 10 dies)
Acompanyament de menors o persones dependents Inclòs
Cerca i localització d'equipatge Inclòs
Pèrdua, danys i robatori d'equipatge facturat 60 €/objecte (Màx: 600 €)
Demora d'equipatge 150 €

Preus 2017

Durada Preu
Fins a 7 dies 40 €
Fins a 15 dies 46 €
Fins a 31 dies 58 €
Fins a 62 dies 116 €
Fins a 92 dies 201 €
Fins a 120 dies 230 €
Mes suplementari 58 €