Assegurança de viatge IATI Estrella

L'assegurança IATI Estrella disposa d'una cobertura en despeses mèdiques de fins a 200.000 €, que la fa especialment apropiada per a viatges a països amb despeses mèdiques elevades, com poden ser els EUA, Canadà, Japó o el sudest asiàtic.

L'assegurança permet contractar, de manera opcional, despeses d'anul·lació fins a 2.000 €. Per tal que la garantia d'anul·lació tingui cobertura, és requisit indispensable que la pòlissa es contracti en el mateix moment de la contractació del viatge, o com a màxim en els 7 dies següents.

Resum de cobertures

Assistència mèdica
Assistència mèdica a l'estranger 200.000 €
Assistència mèdica per a residents permanents a Espanya amb destinació Espanya 900 €
Despeses odontològiques 350 €
Danys corporals en accidents en vehicles a motor Inclòs
Desplaçament d'un familiar 100 %
Convalescència en hotel 1.000 €
Enviament de medicaments a l'extranger Inclòs
Repatriacions
Repatriació o transport de malalts o morts 100 %
Repatriació o transport de la resta d'assegurats 100 %
Retorn anticipat per hospitalització o mort familiar 100 %
Retorn anticipat per sinistre greu en la llar o local professional de l'assegurat 1.000 €
Equipatges i documentació
Robatori i danys a l'equipatge 1.500 €
Demora en el lliurament de l'equipatge facturat 300 €
Despeses de gestió per la pèrdua de documents de viatge 200 €
Cerca, localització i enviament d'equipatges extraviats Inclòs
Enviament d'objectes oblidats o robats durant el viatge 120 €
Equipatges i documentació
Robatori i danys a l'equipatge 1.500 €
Demora en el lliurament de l'equipatge facturat 180 €
Despeses de gestió per pèrdua de documents de viatge 120 €
Cerca, localització i enviament d'equipatges extraviats Inclòs
Enviament d'objectes oblidats 120 €
Demores i cancel·lacions
Demora del viatge en la sortida del mitjà de transport 300 €
Pèrdua del mitjà de transport per accident "in itinere" 150 €
Pèrdua d'enllaços del mitjà de transport 350 €
Canvi de serveis aeris inicialment contractats 200 €
Reemborsament de vacances no gaudides 2.000 €
Prolongació d'estada per catàstrofe natural 1.000 €
Ajuda en emergències
Avançament de fons 3.000 €
Transmissió de missatges urgents Inclòs
Cobertures legals
Informació legal a l'estranger Inclòs
Defensa responsabilitat penal a l'estranger 3.000 €
Reclamació de danys a l'estranger 3.000 €
Reclamació en contractes de compra a l'estranger 3.000 €
Reclamació en contractes de serveis a l'estranger 3.000 €
Responsabilitat Civil privada 60.000 €
Accidents
Garantia d'accidents per invalidesa 18.000 €
Garantia d'accidents per mort 4.000 €
Opcionals
Despeses d'anul·lació 2.000 €