Assegurança de voluntaris d'activitats per a escoles i AMPA

Aquesta assegurança d'accidents està destinada als voluntaris que col·laboren de forma esporàdica i altruista en activitats organitzades per l'escola o l'AMPA.

Resum de cobertures per accident

  • Capital per mort: 30.000 €
  • Capital per invalidesa: 90.000 €
  • Assistència sanitària

Què és un voluntari?

  • Un voluntari és una persona que fa un servei esporàdic, d'una manera altruista i desinteressada.
  • Un voluntari NO fa un horari i NO cobra un preu estipulat per hores.
  • Un voluntari NO fa una feina que correspondria a un lloc de treball retribuït.

Els monitors estables d'activitats extraescolars retribuïts per l'escola o l'AMPA es consideren treballadors (NO són voluntaris), i són objecte de contracte laboral a temps parcial, tal com regula el conveni col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

El fet de que l'escola contracti una assegurança per al personal voluntari, no l'eximeix de les obligacions laborals i legals corresponents.

Legislació