Assetjament a un alumne

Resum de la sentència

 • Número: 24
 • Data de l'accident: 17/05/2005
 • Edat de l'accidentat/da:
 • Lloc: Escola
 • Descripció: Els pares d'un nen conflictiu, i possiblement superdotat, denuncien al Director del col·legi i al vigilant del menjador, per agressió i per no evitar l'assetjament que el menor patia a l'escola.
 • Conseqüències: Canvi d'escola
 • Reclamació: 24.661,66 €
 • Sentència: Absolutòria.
  • Els professors van actuar correctament.
  • No s'acredita que les lesions patides per l'alumne fossin causades pels acusats (director i professor)
  • S'imposa el principi de presumpció d'innocència "in dubio pro reo"