Bolígraf a l'ull

Resum de la sentència

 • Número: 15
 • Data de l'accident: 16/02/1989
 • Edat de l'accidentat/da: 6
 • Lloc: A l'aula.
 • Descripció: En una discussió entre alumnes, un d'ells va tirar un bolígraf contra un altre.
 • Conseqüències: Pèrdua visió ull esquerre.
 • Reclamació:
 • Sentència:

  Primera instància i Audiència: Es condemna a l'escola a pagar 42.070 €

  Suprem: Absolució total

  • Malgrat que l'accident succeeix a l’escola, no hi ha nexe entre el fet i al conducta de la professora. No es pot preveure que, en un moment ràpid, un alumne tiri un llapis o un bolígraf contra un altre amb tant mala fortuna. És un fet anterior a la nova redacció de l'Art. 1903 del 7/01/1991.
  • No hi ha conducta negligent per part de la professora.
  • No hi ha una responsabilitat absoluta objectiva, ja que no era una activitat de risc.