Caiguda d'una cangur per les escales de l'escola

Resum de la sentència

 • Número: 17
 • Data de l'accident: 10/10/2002
 • Edat de l'accidentat/da: 53
 • Lloc: Escola concertada
 • Descripció: Una dona, que feia de cangur dels nens, va caure per les escales d'accés a la porta principal de l'escola, trencant-se el canell esquerre i el radio.
 • Conseqüències: Estimen una incapacitat total permanent, per la seva feina de treballadors de la llar.
 • Reclamació: 44.366,72 €
 • Sentència:
  • Absolució i costes del judici a càrrec de la reclamant.
  • L'accidentada va caure per causa d'una relliscada i no d'un defecte del graons. Aquell dia havia plogut. La reclamant al·lega que no hi havia passamà en les escales. La Llei que regula els passamans és posterior a la construcció centenària de l'escola, i no l'obliga a tenir-lo. A més, les escales estaven en bon estat de conservació i són de material rugós.
  • La relliscada no va ser deguda al mal estat de les escales, si no a un fet casual o fortuït, causat per una actuació de la mateixa persona (distracció, falta d'equilibri...) però el que no es pot mantenir és que pel simple fet de que una persona caigui en el interior d’un recinte, el seu propietari respongui de les conseqüències d'aquest fet.