Cursa accidentada

Resum de la sentència

 • Número: 33
 • Data de la sentència: 11/12/1999
 • Data de l'accident: 20/08/1998
 • Edat de l'accidentat/da: 17
 • Lloc: Cursa ciclista per carretera
 • Descripció: En el transcurs d'una cursa ciclista, organitzada per una Associació Esportiva Cultural, un jove participant va sortir de la carretera i va caure per un desnivell d'uns 6 metres.
 • Conseqüències: Estat de coma vegetatiu irreversible
 • Reclamació: Aproximadament 1.000.000 €
 • Sentència:
  • Primera instància: Condemna al 50% per compensació de culpes.
  • Audiència: Condemna a pagar a l'Associació Esportiva Cultural 420.723,64 € més 98.815,93 € d'interessos com a responsabilitat extracontractual per la caiguda.
  • Tribunal Suprem: Les lesions es produeixen com a conseqüència del risc de l'activitat sota el control del participant i no per causa dels organitzadors de la cursa, que no van poder fer res per evitar la caiguda, excepte no fer la cursa.

   No hi ha lloc a l'obligació d'indemnitzar, fora de les assegurances obligatòries d’accidents esportius.

   Imposició de costes al recurrent.

Descàrregues