Trencament d'una dent a l'esbarjo

Resum de la sentència

 • Número: 16
 • Data de l'accident: 25/02/1999
 • Edat de l'accidentat/da: 12
 • Lloc: Pati d'escola pública.
 • Descripció: Durant l'esbarjo, dos alumnes forcegen per una pilota provocant la caiguda a terra d'un d'ells.
 • Conseqüències: Trencament d'una dent.
 • Reclamació: 180 €
 • Sentència:
  • Absolució.
  • L'Administració Educativa no ha de respondre, sense més, de tots els danys que deriven d'accidents escolars.
  • L'accident era fruit del joc, pràctica esportiva o entreteniment.
  • Durant l'hora de recreació, els alumnes poden entretenir-se o jugar a la seva elecció.
  • El professorat no ha d'intervenir, llevat que percebi la concurrència d'una situació de risc.