Avís legal

Informació general

Per tal de donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juny, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: JORDI GASSIOT CALVET
Adreça: Carrer Mallorca, 303 2-2 (08037 Barcelona)
Contacte: info@gassiot.pro o Tlf. 932 077 772
NIF: 40791996R
Registre DGS: DGS F-1320

I.- Usuaris

L'accés a i/o ús del Portal atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquell mateix moment, plenament i sense cap reserves, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Ús del lloc web, els seus serveis i continguts

L'usuari es compromet a utilitzar el Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit l'ús del Web amb fins ilícits o lesius contra JORDI GASSIOT CALVET o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del Web.

Respecte als continguts (informacions, texts, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, si no es compte amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de JORDI GASSIOT CALVET o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Web de JORDI GASSIOT CALVET.

III.- Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis

L'ús del Web es realitzarà sota la única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés al Web o a qualssevol del seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, JORDI GASSIOT CALVET, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al Web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions general, o les particulars que en cada cas els siguin d'aplicació.

IV.- Modificació unilateral

JORDI GASSIOT CALVET podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o us del Web.

V.- Vincles

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de JORDI GASSIOT CALVET hauran de sotmetre's a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal de JORDI GASSIOT CALVET
 • No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del Portal de JORDI GASSIOT CALVET sense la prèvia autorització expressa de JORDI GASSIOT CALVET
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorreta sobre les pàgines del Portal JORDI GASSIOT CALVET ni sobre els serveis o continguts del mateix.
 • Excepte aquells signes que formi part de "l'hipervincle", la pàgina web en el que s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a JORDI GASSIOT CALVET, excepte autorització expressa d'aquest.
 • L'establiment de "l'hipervincle" no implicarà l'existència de relaciones entre JORDI GASSIOT CALVET i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de JORDI GASSIOT CALVET dels serveis i continguts oferts en aquet portal.
 • JORDI GASSIOT CALVET no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi "l'hipervincle" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
 • Qualsevol "hipervincle" al Portal de JORDI GASSIOT CALVET s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

VI.- Exclusió de garanties i responsabilitat

JORDI GASSIOT CALVET no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin tenir causa de:

 • La falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta utilitat, adequació i validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers o posats a disposició dels usuaris en el Web.
 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Web.

VII.- Durada

La duració de la prestació del servei del Web i dels serveis es de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, JORDI GASSIOT CALVET es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la presentació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

VIII.- Propietat Intel·lectual

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha de produir una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstancia a JORDI GASSIOT CALVET indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la exclusiva responsabilitat dels mateixos.

IX.- Política de privacitat en l'enviament de formularis

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjançant els formularis de contacte d'aquest lloc web, passaran a formar part d’un fitxer automatitzat amb la única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió dels contractes intermediats i que aquestes dades seran utilitzades per part nostre i per les empreses del nostre grup empresarial, sempre que sigui estrictament necessari per a la finalitat abans indicada, així com per poder remetre-us informació promocional i publicitària en relació a la mateixa.

En tot moment, teniu reconeguts el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podreu exercir adreçant-vos per escrit a Carrer Mallorca, 303, 2n 2a (08037 Barcelona), o bé al següent correu electrònic: