Assegurança Multirisc Família - Llar

L'assegurança Multirisc Família-Llar us permetrà viure tranquils amb la seguretat de que la vostra família, la vostra llar i les vostres mascotes estan protegides enfront dels imprevistos que puguin sorgir.

Què us oferim?

Pel que fa a la vostra llar, es cobreix la construcció mateixa i les seves instal·lacions (aigua, electricitat, sistema de calefacció...), així com tots aquells elements que es trobin al seu interior (mobiliari i parament, electrodomèstics, objectes de valor, joies, objectes d'ús professional...).

L'assegurança inclou, sense cost addicional, tota una sèrie de serveis exclusius per fer-vos la vida més fàcil. Alguns d'aquests serveis i cobertures són els següents:

 • Servei Tècnic de Reparacions propi
  Atenció immediata a conseqüència d’un sinistre les 24 hores del dia
 • Assistència Llar
  Enviament de professionals qualifi cats de múltiples gremis (fontaneria, electricitat, cristalleria...), serralleria i electricitat d’emergència, línia permanent d’informació (requisits sanitaris i documentació necessària per a anar a qualsevol país, visats, telèfons d’urgència...)
 • Reclamació i defensa jurídica
  Servei telefònic de consultes per a l’assessorament sobre aspectes legals, defensa i reclamació de danys personals que pugueu patir, reclamació de danys ocasionats al vostre habitatge per tercers, defensa penal
 • Orientació Mèdica i Psicològica telefònica
  Consultes sobre qualsevol tema relacionat amb la salut, informació sobre malalties, centres sanitaris, metges generals i d’urgències, centres de vacunacions i farmàcies de guàrdia, ajuda social davant circumstàncies familiars greus
 • Orientació i assessorament dietètic i nutricional
  Consultes sobretot tipus de dietes, informació nutricional relacionada amb la maternitat, lactància, creixement infantil o geriatria, alimentació esportiva i pèrdua de pes
 • Assistència Informàtica on-line
  Resolució de tot tipus de qüestions i incidències relacionades amb l’ús del vostre ordinador, realitzades per tècnics especialistes mitjançant connexió remota via internet, telefònica o desplaçant-se fins al vostre domicili
 • Responsabilitat Civil
  Defensa jurídica davant possibles reclamacions realitzades per tercers: despeses i costes judicials, pagament d’indemnitzacions, constitució de fiances
 • Animals de companyia
  La millor protecció per a la vostra mascota: cobertura optativa que li ofereix servei telefònic d’orientació veterinària, abonament de les despeses d’assistència veterinària com a conseqüència d’accident sofert per l’animal, cancel·lació de viatges i despeses per malaltia de l’animal…