Assegurança de Responsabilitat Civil i danys per a llogaters

Quan es lloga un pis, malgrat que l’edifici tingui contractada una assegurança, hi ha diversos fets que són responsabilitat del llogater, com per exemple els vessaments d’aigua per l'avaria d’una rentadora, o un incendi a la cuina per imprudència del llogater (que, a part dels danys al propi pis, pot propagar-se als veïns).

Per aquest motiu, els propietaris i les administracions de finques, solen exigir que els llogaters contractin una assegurança de Responsabilitat Civil per danys a tercers.

Què us oferim?

Us oferim una assegurança específicament dissenyada per a llogaters, que cobreix la Responsabilitat Civil del llogater pels danys que involuntàriament pugui causar en el propi pis o a tercers, així com els danys que de manera directa es puguin produir en el pis amb independència del causant.

Capitals base assegurats

Límit
Responsabilitat Civil del llogater 300.000 €
Danys propis al continent 6.000 €
Danys propis al contingut 3.000 €

Aquests capitals base es poden augmentar, fins els límits desitjats, en cas que el llogater vulgui ampliar l'assegurança de les seves pertinences.

Resum de cobertures

Les principals cobertures del producte són les següents:

  • Responsabilitat Civil del llogater.
  • Danys per incendi, explosió i complementaris.
  • Danys per fenòmens atmosfèrics de caràcter anormal.
  • Danys per actes vandàlics.
  • Danys per aigua, incloent la localització i reparació de fuïtes.
  • Assistència (servei tècnic de reparadors).
  • Defensa jurídica bàsica fins a 3.000 €.

Preu

El preu anual de l'assegurança amb els capitals base, és d'entre 90 € i 102 €, en funció dels metres i l'any de construcció del pis.